Россиянын чурукчулар эвиленинин кежигууну, Тыва республиканын культуранын алдарлыг ажылдакчызы болгаш музейнин алдарлыг хоочуну, чурт — шинчилел болгаш туризм килдизинин эртем ажылдакчызы Майны Биче-оол Салчакович биле ужуражылга.

Россиянын чурукчулар эвиленинин кежигууну, Тыва республиканын культуранын алдарлыг ажылдакчызы болгаш музейнин алдарлыг хоочуну, чурт — шинчилел болгаш туризм килдизинин эртем ажылдакчызы Майны Биче-оол Салчакович биле ужуражылга.

#культурноенаследиетувы #музейнаядеятельность #деятели #видео