КАДАК СӨҢНЭЭР ЁЗУЛАЛ

КАДАК СӨҢНЭЭР ЁЗУЛАЛ

Тываларныӊ хүндүткелин илередииринде, кадак сөңнээр чаагай чаңчылы бар. Кадак – хүндүткелдиӊ, арыг болгаш эп-найыралдыг хамаарылганыӊ, ак сеткилдиӊ демдээ. Кадакты сөңнээри болгаш хүлээп алыры доктаамал дүрүмнерге чагыртып чоруур.
Ол дүрүмнерни Тыва Национал музейниӊ эртемдээн ажылдакчылары тайылбырлап көргүзкен
#тува #тыва #культуратувы #тывамузей #традициитувы #ёзулалдар #кадак