Кара даштын чажыды

Кара өң тыва чоннуң делегей көрүүшкүнү-биле тывызыксыг, сүр күштүң, санаттынмас хөй байлакшылдың, кижиниң мөзү-шынарын илередип чоруур өңнерниң бирээзи. Бир талазында коргуушкуннуң, чедимче чок чоруктуң, түрегниң, каржы чоруктуң, өлүмнүң демдээн көргүзүп чоруур өң. А уран-чүүлде кара өң күштү, каас-коя чоруктуң демдээн, … Читать далее

Галерея камнерезных работ из фондов Национального музея Республики Тыва

Галерея камнерезных работ выдающихся тувинских камнерезов, которые хранятся в фондах Национального музея Республики Тыва   Б.Байынды «Арзылан»               Б.Байынды «Всадница с люлькой»               Б.Байынды «Коза с козлятами»   … Читать далее